Анделка

  • Средна височина на стъблото – 70 см

  • Ранен сорт

  • Потенциален генетичен добив над 11т/ха

  • Абсолютно тегло 39 гр

  • Група на качество – B1

  • Много добра устойчивост на полягане и ниски температури

  • Отлична устойчивост на най-разпространените заболявания по пшеницата.

© 2020 by Vemi Select.