Барун

 • Двуредов зимен ечемик, тип erectum

 • Средно ранен сорт

 • Предназначен за животновъдство, малцовата индустрия и човешка консумация

 • Сорт с потенциален добив над 11 т/ха

 • Много високи добиви на зърно от клас I

 • Ниско, здраво и еластично стъбло – 80 см

 • Отлична устойчивост на полягане

 • Маса на 1000 зърна – 48 g

 • Хектолитрова маса – 68-72 kg/hl

 • Кръгло, добре оформено зърно с добри характеристики за качествен малц и много добре изравнено с повече от 90% по-големи от 2.5 мм

 • Устойчив на широкоразпространените заболявания, зимни условия и суша

Подчертано здраво и еластично стъбло, къси междувъзлия правят Барун един от най-устойчивият на полягане сорт сред ечемиците. Реализира 900-1000 класоносни стъбла на м², което е лесно постижимо чрез сеитбена норма от 450 кълняеми семена/м² на дълбочина 4-5 см.
В условия на правилно приложени агрономически мерки за производство на малцов ечемик, неговият малц е с добра дезинтеграция, приемливо ниво на протеиново съдържание и високо ниво на екстракт.
По отношение на производството, Барун постига зърно добиви на добри почви и чрез прилагането на подходящи агрономически мерки от над 8.5 т/ха, което е потвърдено от многогодишните резултати на масови производствени участъци.

© 2020 by Vemi Select.