Предатор

 • Двуредов зимен ечемик

 • Средно късен сорт

 • Високодобивен с потенциал над 1150 кг/дка

 • Предназначен за животновъдството и човешка консумация

 • Високи добиви на зърно I клас

 • С повишено съдържание на β-глюкан

 • Нисък сорт – 84 см

 • Здраво и еластично стъбло с отлична устойчивост на полягане

 • Дълги осили, които лесно се отделят от люспата по време на жътва

 • Маса на 1000 зърна – 48-50 g

 • Хектолитрова маса – 70 kg

 • Много добра сухо- и студоустойчивост

Предатор се отличава с ниско и еластично стъбло с къси междувъзлия и висок коефициент на продуктивно братене. Това води до оптимални производствени стойности от 900-1000 класоносни стъбла/м², възможни чрез сеитбена норма от 375-425 кълняеми семена/м² и дълбочина 4-5 см по време на оптималния период за сеитба, както и с подходящо прилагане на агротехнически мерки особено торене, което трябва да бъде адаптирано според сорта и в зависимост от почвеното плодородие. Предатор е двуредов ечемик подходящ за плодородни почви и по-интензивно производство, но също така и за не толкова плодородни почви и екстензивно производство.

© 2020 by Vemi Select.