Браво

 • Двуредов зимен ечемик

 • Средно късен сорт

 • Високодобивен сорт с потенциал над 11 т/ха

 • Основно предназначен за животновъдството и човешка консумация

 • Средно висок – 98 см

 • Здраво и еластично стъбло с  много добра устойчивост на полягане

 • Подходящ за различни производствени условия

 • Осилите се отделят лесно от покривната люспа по време на жътва

 • Много голямо зърно, много добре оформено

 • Маса на 1000 зърна – 52 g

 • Хектолитрова маса – 68-70 kg

 • Устойчив на широкоразпространените заболявания по ечемика

 • Много добра устойчивост на зимни условия и суша

Браво се отличава от висок коефициент на продуктивно братене, позволяващи да изпълнят оптималната производствена рамка от 800-900 класоносни стъбла на м², със сеитбена норма от 350-375 кълняеми семена/ м² на дълбочина 4-5 см. Много добри цитолитични и протеолитични показатели.
В същото време, характеристиките на сорт Браво стават по-очевидни при по-неплодородни почви, по интензивни и стресиращи производствени условия.

© 2020 by Vemi Select.