Ел Нино

 • Средна височина на стъблото – 73 см

 • Регистриран през 2018 година в Европа

 • Ранен сорт

 • Много добра транслокация на асимилати в зърното

 • Потенциален генетичен добив над 11т/ха

 • Добро качество – група B1, съдържание на глутен – 28%

 • Абсолютно тегло – 39 гр

 • Хектолитър - 81 кг/хл

 • Много добра братимост

 • Отлична устойчивост на ниски температури и добра на суша

 • Отлична учстойчивост на полягане

 • Много добра устойчивост на най-разпространените заболявания по пшеницата.

© 2020 by Vemi Select.