Пшеница от ново поколение!

Отличава се с високи добиви като в същото време не прави компромиси с хлебопекарните качества. Силно търсени сортове от хлебопроизводители.

Silvia1.JPG

Сортове зимен грах

Os zeleni 7.JPG

Нови за България и Европа сортове. Най-високите добиви през последните 3 години достигащи 950 кг/дка през 2018 година. Изключителна устойчивост на полягане.

© 2020 by Vemi Select.