Галопер

 • Средно ранен сорт

 • Височина на стъблото – 92 см

 • Високодобивен сорт с добри качества

 • Отличен сорт за силаж

 • Потенциален генетичен добив над 11 т/ха

 • Фаринографска група на качество B1, клас на качество II, съдържание на глутен 25%

 • Хектолитрова маса над 80 kg/hl

 • Маса на 1000 зърна – 45 g

 • Добра устойчивост на полягане (за по-добри резултати на се препоръчва използването на растежен регулатор)

 • Устойчив на ниски температури и широкоразпространените заболявания по пшеницата

 • Много добра братимост

© 2020 by Vemi Select.