Голд

Сорт с отлична адаптивност към различни производствени условия. Характеризира се от много ранен първоначален растеж и е подходящ за най-ранните периоди на сеитба. Шушулките са разположени в горната част на растението. Растенията са високи 50-70 см средно с къси междувъзлия. Увивен тип листа са характерни за сорта и дават възможност да се свържат от началните етапи на растеж и увеличат устойчивостта на полягане. Зърното е кръгло, средно по размер и с много високо качество – 23-25% протеин.
Време на сеитба: от средата на Март до средата на Април.


Среден добив:  от 450 кг/дка
Препоръчителна гъстота: 100-130 хиляди растения/дка

© 2020 by Vemi Select.