Корана

  • Група на зрелост – 00 (много ранен)

  • Цвят: лилав

  • Цвят на мъха: жълтозелен

  • Стъбло: средно високо, здраво, устойчиво на полягане, оптимална височина на залагане на първата шушулката

  • Шушулка: здрава, устойчива на пукане при зреене

  • Толерантност към заболявания: висока, устойчивост на Склеротиния

  • Потенциален добив: много висок за ранно зреещ сорт; до 500 кг/дка

  • Качества на зърното: съдържание на протеини до 42%; съдържание на масло 22-23%

  • Адаптивност: широка

Оптимално време за сеитба:

5 Април – 5 Май

© 2020 by Vemi Select.