Кулак

ПО-ЗАМОЖНИЯ СРЕД ХИБРИДИТЕ

  • Последно поколение хибрид

  • Висока толерантност на стрес

  • Бързо отделя влага от зърното

  • Средно обемен кочан и много добре оформен

  • 14-16 реда в кочан

  • Отлична адаптивност към различни почви и климатични условия

  • Отзивчив на високи нива на азотно торене

  • Високо толерантен на широко разпространените болести и вредители

 

От влизането си на пазара преди две години веднага беше забелязан от всички производители със своите производствени качества и най-вече заради високите добиви, но със сигурност и заради стабилността в производството.

Има  стабилно, средно високо стъбло с големи листа. Зърното е с червеникава основа и освобождава влага по-бързо от всеки друг хибрид в група ФАО 430. Основната цел на този хибрид е зърнопроизводство, а здравото и еластично стъбло с мощна коренова система дават възможност за успешно производство и в по-неблагоприятни климатични условия.

© 2020 by Vemi Select.