Лучия

  • Група на зрелост – 00-0 (много ранен)

  • Цвят: лилав

  • Цвят на мъха: жълтозелен

  • Стъбло: средно високо, устойчиво на полягане, оптимална височина на залагане на първата шушулка

  • Шушулка: здрава, устойчива на разпукване по време на узряване, високо съотношение на шушулки с 4 зърна на ствол

  • Толерантност към заболявания: висока към основните болести

  • Толерантност към суша: справя се със стреса от високи температури по време на оплождането и етапите на развитие на семената

  • Потенциален добив: много висок за ранно зреещите сортове; до 500 кг/дка

  • Качества на зърното: съдържание на протеини до 42%; съдържание на масло 22-23%

  • Адаптивност: широка, бърз и едновременен първоначален растеж дори при студена пролет, както и при твърди почви.

 

Оптимално време за сеитба:

1-30 Април

© 2020 by Vemi Select.