Маестро

 • Двуредов зимен ечемик

 • Средно ранен сорт

 • Предназначен за малцовата индустрия, животновъдството и човешка консумация

 • Нисък сорт – около 80 см

 • Високодобивен с потенциал над 10 т/ха

 • Здраво и еластично стъбло с много добра устойчивост на полягане

 • Средно дълги осили, които се отделят лесно по време на жътва

 • Много здраво зърно, добре оформено

 • Маса на 1000 зърна – около 49 g

 • Хектолитрова маса – 68-70 kg

 • Устойчив на широко разпространените заболявания по ечемика

 • Много добра студо- и сухоустойчивост

Маестро се отличава с висок коефициент на братене, позволяващ да се постигне оптималната производствена рамка от 900-1100 класоносни стъбла на м² чрез сеитбена норма от 400-450 кълняеми семена/м² на дълбочина 4-5 см и правилно приложени агрономически мероприятия, особено торене, което трябва да бъде съобразено със сортът и определено според почвеното плодородие.
Двуредов ечемик особено подходящ за плодородни почви и по-интензивни производствени условия. Под условията за правилно приложени агрономически мерки за производство на малцов ечемик, произвежда малц с добри характеристики.

© 2020 by Vemi Select.