OS 2983

  • Ранен хибрид

  • Бърз начален старт

  • Средно висок със здраво стъбло

  • Висока устойчивост на засушаване по време на вегитацията

  • Бързо отделяне на влага от семената

  • 16-18 реда зърно

  • Високо качество на зърното

© 2020 by Vemi Select.