OS 398

ПЛОДОРОДЕН ПРИ ВСЯКАКВИ УСЛОВИЯ

  • Подходящ за ранна сеитба

  • Стабилно, високо и здраво стъбло

  • Ниско разположен, среден размер и цилиндричен кочан

  • 16-18 реда в кочан

  • Отлична устойчивост на засушаване и полягане

  • Толерантен на широко разпространени болести и вредители

 

Хибрид за всякакви производствени цели. За групата ФАО, в която се намира има подчертано високо и стабилно стъбло. Здравата и силна коренова система предразполага за отлична толерантност на воден стрес и широк спектър от почвени типове. При по-гъста сеитба има възможност да достигне много високи добиви, а поради високото и стабилно стъбло се използва редовно в производството на силаж.

© 2020 by Vemi Select.