OSSK 403

СТАБИЛЕН ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛОВИЯ

  • Подходящ за много ранна сеитба

  • Бърз първоначален растеж и отлично покълване

  • Силно изразен stay-green ефект

  • Къс и добре оформен кочан

  • Високо, много здраво и стабилно стъбло

  • 16-18 реда в кочан

  • Високо толерантен към най-често срещаните болести и вредители

  • Възможност за залагане на три кочана при по-редки посеви

 

Този хибрид се характеризира с мощен и дълбок корен, както и с високо и здраво стъбло с тежки кочани. При по-неблагоприятни производствени условия (лоша почва и засушаване) сравнен с други хибриди показва по-добри резултати. При добра агротехника и благоприятни климатични условия рекордни добиви са по-скоро правило, отколкото изключение.

© 2020 by Vemi Select.