Освит

 • Двуредов зимен гол ечемик

 • Средно ранен сорт

 • Високодобивен с потенциал над 9 т/ха

 • Основно предназначен за човешка консумация и животновъдство

 • Голямо съдържание на β-глюкан

 • Средно до високо съдържание на протеин – 12-14%

 • Ниско стъбло – около 85 см

 • Добра устойчивост на полягане

 • Люспите се отделят лесно от зърното по време на жътва

 • Средно голямо зърно с много добра форма

 • Маса на 1000 зърна – 43 g

 • Хектолитрова маса – 76 kg

 • Устойчив на широко разпространените заболявания по ечемика

 • Много добра студо- и сухоустойчивост

Освит се отличава с добър коефициент на братене позволяващ да се изпълни оптималната производствена рамка от 900 класоносни стъбла на м² със сеитбена норма 400-450 кълняеми семена/м² и дълбочина 4-5 см. Агрономически мероприятия са препоръчителни за този сорт особено торене и растителна защита. Този гол ечемик е основно предназначен за човешка консумация и животновъдство, и се отличава с голямото съдържание на β-глюкан в зърното и чрез средно до високо ниво на съдържание на протеин (12-14%).

© 2020 by Vemi Select.