Търсене

Резултатите на Веми Селект

Актуализирано: 15 Янр 2019


Представяме Ви резултати на сортовете пшеница на Vemi Select от различни региони на страната. Сортовете на Vemi Select се отличават с това че достигат високи до рекордни добиви заедно с много високи качествени показатели, което е невиждано сред всички останали сортове предлагани на българският пазар. Посочените добиви и качествени показатели са едни от най-високите в страната, а като съотношението добив/качество е най-доброто за страната. Сорт Кралица достигна 1008 кг/дка и 15% протеин.
3 преглеждания

© 2020 by Vemi Select.