Сара

  • Група на зрялост –  0-1 (средно ранен)

  • Стъбло: средно високо, устойчиво на полягане

  • Толерантност към заболявания: средно устойчив към основните болести

  • Потенциален добив: над 500 кг/дка

  • Качества на зърното: съдържание на протеини до 41%; съдържание на масло 22-24%

  • Адаптивност: широка, подходящ за различни условия

Оптимално време за сеитба:

10 Април – 10 Май

© 2020 by Vemi Select.