Силвия

  • Средна височина на стъблото – 78 см

  • Осилест сорт

  • Средно ранен сорт

  • Регистриран през 2016 година

  • Високодобивен с много добро качество, потенциален генетичен добив над 11т/ха, група на качество – B2, съдържание на глутен – 27%

  • Маса на 1000 зърна – 43 g

  • Много добра братимост

  • Високо устойчив на ниски температури, толерантен към най-разпространените заболявания по пшеницата

  • Много добра устойчивост на полягане.

© 2020 by Vemi Select.