Соня

  • Група на зрелост – 0  (ранен)

  • Цвят: лилав

  • Цвят на мъха: сив

  • Стъбло: средно високо, здраво, устойчиво на полягане

  • Толерантност към заболявания: задоволителна срещу основните заболявания

  • Потенциален добив: до 500 кг/дка

  • Качества на зърното: съдържание на протеини до 41-43%; съдържание на масло до 23%

  • Адаптивност: широка, изключително толерантен на засушаване

​​

© 2020 by Vemi Select.