Тика Така

  • Средна височина на стъблото – 90 см

  • Средно ранен сорт

  • Потенциален генетичен добив над 11т/ха

  • Група на качество – B1-A2, средно абсолютно тегло – 42 гр

  • Много висока братимост

  • Регистриран през 2015 година

  • 80 кг/хл средно

  • Толерантен на ниски температури и най-разпространените болести по пшеницата.

© 2020 by Vemi Select.