Томасов

НОВО ИЗМЕРЕНИЕ В ДОБИВИТЕ

  • Последно поколение хибрид

  • Отлична толерантност на засушаване и температурен стрес

  • Високо и много стабилно стъбло с големи листа

  • Голям кочан ниско разположен и добре оформен

  • 14-16 реда в кочан с червеникава основа

  • Стабилни добиви

  • Представя се по-добре от конкурентни хибриди в България, Румъния, Сърбия, Хърватия, Унгария

  • Отлична адаптивност към различни почвени типове и климатични условия

 

Томасов, заедно с Кулак са представители на хибриди от ново поколение с превъзходни добиви и стабилност. Подобен на Кулак, но с малко по-добра толерантност към по-неблагоприятни климатични и почвени условия (засушаване и по-ниско качество на почвата). Томасов се характеризира със средно висок ствол, малко по-висок от това на Кулак. Силния и дълбок корен дава възможност при неблагоприятни метеорологични условия за по-добро усвояване на влага и хранителни вещества, а с добра агротехника и благоприятни климатични условия реагира с много високи добиви.

© 2020 by Vemi Select.