Уран

Нов сорт с много висок генетичен потенциал на добив. Има повишена устойчивост към най-разпространените болести и към полягане. Височината на растенията е между 60 и 80 см с гъсто разпределени шушулки в долната част на стъблото, което подобрява устойчивостта на полягане. Има нормална форма на листата и шушулки разположени в горната трета от растението, което намалява загубите на зърно по време на жътва. Зърното е жълто, кръгло, средно по размер и с добри качества (протеин: 24-26%).

Време на сеитба: от средата на Март до средата на Април


Среден добив: 450 кг/дка
Препоръчителна гъстота: 100-130 хиляди растения/дка

© 2020 by Vemi Select.