Велимир

МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН

  • Високо и стабилно стъбло с големи и здрави листа

  • Силно изразен stay-green ефект

  • Голям кочан, продълговат и добре озърнен в горната си част

  • 16-18 реда в кочан

  • Отлична адаптивност към различни производствени условия

  • Високи добиви от зърно и при неполивни условия

  • Отлична толерантност към най-често срещани вредители

  • Фаворит за силаж при поливни условия

 

Велимир е нов хибрид с изключителен потенциал както за зърно, така и за силажна маса. През последните няколко години той редовно обира рекордите за зърнопроизводство и силажна маса в редица страни в централна Европа. Много мощен и дълбок корен и толерантност към широко разпространени болести и вредители. Постигането на много високи добиви от висококачествен фураж и силаж, както и зърно, правят този хибрид много желан от всеки производител.

© 2020 by Vemi Select.