Завидни резултати от ечемик

15.07.2019

Завидни резултати и през тази година постигнаха сортовете ечемик на Веми Селект. Бяха отчетени добиви от 900 кг/дка за сорт Предатор и 850 кг/дка за сорт Маестро в с. Владимирово, област Добрич, а в района на с. Млада гвардия, област Варна среден добив - 800 кг/дка и Провадия -750 кг/дка.

На много места в страната добивите на ечемик надвишаваха тези на пшеницата, а на места достигаха 2 пъти по-високи резултати. За сравнение през 2018 година сорт Маестро достигна добив от 920 кг/дка, а средния добив от сортовете на Веми Селект бяха 830 кг/дка, запазващ стабилни нива през последните 4 години.

© 2020 by Vemi Select.