Зора

  • Група на зрелост – 0-1 (средно ранен)

  • Цвят: лилав

  • Цвят на мъха: сивозелен

  • Стъбло: високо, устойчиво на полягане, оптимална височина на залагане на първата шушулка.

  • Толерантност към заболявания: много висока, особено към мана

  • Потенциален добив: над 500 кг/дка

  • Качества на зърното: съдържание на протеини 39-41%; съдържание на масло 21-23%

  • Адаптивност: широка, добри резултати дори върху почви с по-неблагоприятна структура сухоустойчив

 

Оптимално време за сеитба:

10-20 Април

© 2020 by Vemi Select.